varaktig

varaktig
• fortlöpande, oavbruten, pågående, ihållande, varaktig, ständig, kontinuerlig
• ihållande, långvarig, utdragen, oavbruten, stadig, ihärdig, varaktig, ständig, oupphörlig, kontinuerlig
• ständig, varaktig, stadig, konstant, permanent, evig, ståndaktig, perpetuell
• ständig, varaktig, stadig, konstant, permanent, evig, perpetuell
• långvarig, varaktig, utdragen, ihållande, ihärdig
• evig, oförgänglig, odödlig, beständig, ändlös, oändlig, varaktig, tidlös, evinnerlig, idelig
• kronisk, ständig, långvarig, stadig, ihållande, ihärdig, varaktig
• konstant, oföränderlig, beständig, bestående, varaktig

Svensk synonymlexikon. 2013.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • varaktig — adj ( t, a) …   Clue 9 Svensk Ordbok

  • ständig — • fortlöpande, oavbruten, pågående, ihållande, varaktig, ständig, kontinuerlig • kontinuerlig, oavbruten, oavlåtlig, ihållande • ständig, varaktig, stadig, konstant, permanent, evig, ståndaktig, perpetuell • ihållande, långvarig, utdragen,… …   Svensk synonymlexikon

  • ihållande — • fortlöpande, oavbruten, pågående, ihållande, varaktig, ständig, kontinuerlig • kontinuerlig, oavbruten, oavlåtlig, ihållande • ihållande, långvarig, utdragen, oavbruten, stadig, ihärdig, varaktig, ständig, oupphörlig, kontinuerlig • evinnerlig …   Svensk synonymlexikon

  • beständig — • härdig, hållfast, beständig, härdad, tålig • evig, oförgänglig, odödlig, beständig, ändlös, oändlig, varaktig, tidlös, evinnerlig, idelig • ständig, varaktig, stadig, konstant, permanent, evig, perpetuell • konstant, oföränderlig, beständig,… …   Svensk synonymlexikon

  • ihärdig — • seg, uthållig • enständig, enträgen, ihärdig • långvarig, varaktig, utdragen, ihållande, ihärdig • flitig, arbetsam, strävsam, ihärdig, verksam, outtröttlig, trägen, driftig • ihållande, långvarig, utdragen, oavbruten, stadig, ihärdig, varaktig …   Svensk synonymlexikon

  • långvarig — • ihållande, långvarig, utdragen, oavbruten, stadig, ihärdig, varaktig, ständig, oupphörlig, kontinuerlig • långvarig, varaktig, utdragen, ihållande, ihärdig • kronisk, ständig, långvarig, stadig, ihållande, ihärdig, varaktig …   Svensk synonymlexikon

  • permanent — • ständig, varaktig, stadig, konstant, permanent, evig, perpetuell • ihållande, långvarig, utdragen, oavbruten, stadig, ihärdig, varaktig, ständig, oupphörlig, kontinuerlig • ständig, varaktig, stadig, konstant, permanent, evig, ståndaktig,… …   Svensk synonymlexikon

  • stadig — • lugn, balanserad, kontrollerad, stadig, måttfull, värdig • ihållande, långvarig, utdragen, oavbruten, stadig, ihärdig, varaktig, ständig, oupphörlig, kontinuerlig • orubblig, rotfast, hållfast, fast, stadig, fastslagen • stadig, fast, stabil,… …   Svensk synonymlexikon

  • utdragen — • långvarig, varaktig, utdragen, ihållande, ihärdig, envis • ihållande, långvarig, utdragen, oavbruten, stadig, ihärdig, varaktig, ständig, oupphörlig, kontinuerlig • långvarig, varaktig, utdragen, ihållande, ihärdig • ledsam, tråkig, tröttsam,… …   Svensk synonymlexikon

  • evig — • ovansklig, evig, oförgänglig, oförstörar • evärdlig, evärdelig, evig, oändlig, evinnerlig • evig, oförgänglig, odödlig, beständig, ändlös, oändlig, varaktig, tidlös, evinnerlig, idelig • ständig, varaktig, stadig, konstant, permanent, evig,… …   Svensk synonymlexikon

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”